Biodlingsföretagarna

Värd för biodlarkonferenserna är Biodlingsföretagarna i samarbete med Jordbruksverket. Biodlingsföretagarna har funnits sedan 90-talet och är en branschorganisation för den svenska biodlarnäringen.

Vi arbetar för våra medlemmars möjlighet att driva hållbara och lönsamma företag inom biodlingen. Det gör vi genom att upprätta samarbeten inom politiken, med myndigheter samt med en rad olika organisationer.
De frågor som varit aktuella under senare tid har bland annat berört honungsfusk, biregister, pollinering, utbildning, export, vax och bihälsa.


Vi arrangerar:
After-skörd – träffar där medlemmar kan utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. 
Biodlarkonferens – i samband med årsmötet har vi en konferens med föreläsare både från Sverige och andra länder. 
Utbildningar – både inom biodling och företagande arrangerar vi kurser, digitala eller så träffas vi på plats.


Vi ger ut:
Medlemstidningen Gadden fyra gånger per år. Oftast har tidningen ett tema. Vi har till exempel uppmärksammat etiketter, förpackningar, biodlingsmetoder, företagande, honungen och mycket annat.

Informationsbroschyrer, Biodling – mer än bara honung, som finns att beställa på vår hemsida i butiken (även icke medlem kan beställa).

Övrigt – vi sprider information via ett flertal kanaler som till exempel medlemstidningen, hemsidan, mejl och nyhetsbrev. Vi finns också på Facebook och Instagram (se länkar till vänster).


Som medlem kan du påverka arbetet i Biodlingsföretagarna genom att vara delaktiga i styrelsearbetet och valberedningen, driva frågor genom motioner, vara aktiv i branschorganisationen genom de aktiviteter som genomförs eller genom att driva frågor i medlemsforumet, via facebook och instagram.

Som medlem får du inte bara medlemstidningen utan också tillgång till rådgivning om ekonomi, livsmedel/hygien och yrkesodling. Du får tillgång till vårt medlemsforum och kvalitetssäkringssystem för honungsproduktion samt ett flertal rabatter och medlemsförmåner.

Medlemsförmånerna betalar medlemsavgiften – Årsavgiften för medlemskapet är 1,644 kr inklusive moms. Hela eller delar av denna avgift kan tjänas in under ett år genom att utnyttja delar av de olika rabatter som medlemskapet medför. Några räkneexempel: 

40% på den årliga avgiften för Svenskt Sigill. Om du har upp till 50 samhällen är den årliga systemavgiften  800 kr och 40% rabatt ger 320 kr. Med fler samhällen är besparingen större. 

Genom LRF har du flera fina rabatter.  Agrolkortet ger genomsnittliga rabatter per liter på ca 50 öre för diesel och ca 30 öre för bensin. Om du kör 1000 mil per år och då tankar 600 liter diesel ger det 300 kr i rabatt. 12% hos Granngården. Om du köper något för 500 kr ger det 60 kr i rabatt.  

Dessa räkneexempel ger sammantaget 680 kr vilket motsvarar nästan halva årsavgiften. Om du dessutom utnyttjar rabatterna hos olika byggkedjor kan du snabbt spara ännu mer pengar. Går du i tankarna att köpa en ny bil är det värt att titta på de rabatter som erbjuds genom LRF samköp och då handlar det om tusenlappar i besparing. 

Vi behöver bli ännu fler för att bli ännu starkare så bli medlem du också – du anmäler dig här Välkommen!