Program

Biodlingsföretagarna arrangerar den årliga konferensen för biodlarnäringen och 2021 är den digital. Programmet som sändes 13:e februari samt under april visas nedan och du kan ta del av föreläsningarna i efterhand. Se länkar vid information om respektive föreläsare längre ned på sidan.

Digital föreläsning 10:e maj
Är vindkraft en fara för bina?

Vi fortsatte NPB-projektet för Biodlarkonferensen med en minikonferenser i maj.
Måndagen den 10 maj kl.18.00-21.00 denna gång var det vindkraften som diskuteras under rubriken ”Är vindkraft hållbart för biodlingen?”.

Programmet :
Björn Lagerman – inleder med en beskrivning av problematiken kring vindkraftverk.

Kjell Carlsson – har erfarenhet av ca 100 bisamhällen sedan 1970-talet. Han har jobbat i försvaret med elektromagnetisk strålning och kan berätta om bigårdars påverkan i närhet av vindkraftverk samt behov av forskning kring infraljud i mark och möjlig påverkan av vilda pollinatörer.

Erik Westlind – är tekniskt sakkunnig och engagerad i föreningen RVNO, Rättvisa Vindar Norra Östergötland. En av Sveriges mer kompetenta motståndsgrupper.

Hans Backman – maskiningenjör specialiserad på kompositmaterial, aerodynamik och hydrodynamik. Är båtdesigner och konstruerar, bygger avancerade roder i olika kompositmaterial. Hans är generellt påläst och mycket intresserad av miljö, klimat- och energiproblematiken. Som seglare är har Hans även stort intresse om mikroplaster i naturen. 

Därefter var det tid för diskussion och frågor.
Moderator är Teres Arvidsson

Minikonferenserna genomförs i samarbete med Jordbruksverket och är kostnadsfria.
Är det något ämne du brinner för eller saknar? Maila oss och berätta, vi kommer att genomföra några till minikonferenser under året: info@biodlarkonferensen.se

Biodlingsföretagarna är värd för konferensen och tar upp aktuella ämnen. Det innebär inte nödvändigtvis att Biodlingsföretagarna står bakom åsikterna som framförs.


Måndag 12:e april kl.18.00-21.00

Först ut för minikonferenserna var Monica Larsson, Honungsgården på Bjäre som berättade om drottningodling och pollineringstjänster. Du kan se föreläsningen på YouTube, Biodlingsföretagarnas kanal: https://www.youtube.com/watch?v=-wBWwDa46Zw&t=4s

På Bjärehalvön i Skåne driver Monica Larsson med maken Lars sitt biodlingsföretag med inriktning på drottningodling och pollineringstjänster till lantbruket. Företaget Honungsgården på Bjäre förser biodlarbranschen och småskaliga biodlare med Buckfast bidrottningar. Drottningodling är ett omfattande och långsiktigt arbete och man samarbetar med specialister och biavelsklubbar. Med en biodling som omfattar cirka 500 bisamhällen (2020) och en plan att utöka ytterligare, är Monica och hennes företag, en av de större drottningodlarna i Sverige.

Pollineringstjänster är också en viktig del av verksamheten, ungefär 90 bisamhällen används för pollineringen och det krävs att bisamhällena har god bihälsa, är starka och klarar av att flyttas till odlingar inför blomningen. Denna tjänst kräver specialkunskap och god logistik samt utrustning.


Måndag 26:e april kl.18.00-21.00

I föreläsningen berättar Johanna Adolfsson om sina val kring att skynda långsamt med biodlingen och om att biets hemligheter är en central del i företaget. Föreläsningen kommer att handla om verksamheten och kommunikation i bikupan samt sprida ljus kring drottningens förmåga att styra en superorganism.

Kommunikation i bikupan – inte bara en dans på vaxkaka  Ripa Honung är mitt i sin utvecklingsresa och det handlar mycket just nu om hårda mål som att etablera bigårdar, lyckas med drottningodling och avläggarplaner. Johanna Adolfsson driver sin verksamhet i Ripa, Skåne.

– Jag startade mitt biodlingsföretag, Ripa Honung, år 2018 med målet att ha 100 bisamhällen, producera honung och bipollen samt erbjuda kurser och föreläsningar om bin, berättar Johanna. Men det handlar även om mjuka mål som att förstå biet och sprida kunskap om denna fascinerande varelse.

Länk till filmen på You Tube kommer inom kort


Lördag 13:e februari kl.13.00-16.30

13.00 Alla hälsas välkomna och konferensen öppnar

13.10-14.00 Håkan Albrektsson, Österlenhonung
Om biodling på Österlen i Skåne med fokus på pollinering och drottningodling

14.10-15.00 Norberto Garcia, professor från Argentina berättar om fuskhonungens vägar i världen. Föreläsningen är på engelska

15.10-16.00 Dr Maria Spivak från Minnesota, USA, om bivax och propolis med bihälsa i fokus. Föreläsningen är på engelska.

16.10-16.30 Regler och föreskrifter i nya djurhälsolagen. Information om vad som gjorts under året 2020, var är man nu och vad kommer att hända?

16.30 Konferensen avslutas


Håkan Albrektsson driver biodlingsföretaget Österlenhonung i Skåne med 400 samhällen och en produktion på ungefär 19 ton honung per år. 
Under konferensen berättade han om drottningodling och pollinering under rubriken Österlenhonung. Håkans biodling pollinerar med 300 samhällen både fruktodlingar och röd-vitklöver. Han driver en storskalig bidrottningodling och säljer drottningar över hela Sverige. 

Inspelningen visas på YouTube i Biodlingsföretagarnas kanal: https://www.youtube.com/watch?v=pzktmEknMjA&t=750s


Professor Norberto García undervisar i biodling vid National University of South som är det största nationella universitetet i södra Argentina. 

Han var tidigare professionell biodlare och privat teknisk konsult för biodlare i Argentina. Numera är han seniorkonsult för NEXCO S.A., den största argentinska honungsexportören, president för International Honey Exporters Organization (IHEO), president för APIMONDIA Scientific Commission of Beekeeping Economy, Styrelseledamot för TRUE SOURCE HONEY (U.S.A) och ordförande för APIMONDIAs arbetsgrupp om förfalskning av biprodukter.  

Professor García har arbetat intensivt under de senaste åren för att skapa medvetenhet om problemet med honungsförfalskning genom många internationella presentationer, möten och publikationer i specialtidskrifter. Hans huvudsakliga kompetensområde är honungskvalitet och analys av den internationella honungsmarknaden. 

Vi kan tyvärr inte visa hela föreläsningen av Norberto Garcia pga rättigheter men kommer eventuellt kunna lägga upp ett kortare klipp då han presenterar den svenska importen och exporten av honung.
Vi återkommer här!


Professor Marla Spivak är välkänd för sitt arbete med att avla linjer av honungsbin som snabbt upptäcker och tar bort sjuka larver och puppor, vilket kallas hygieniskt beteende. 

Marla Spivak tog sin kandidatexamen vid Humboldt State University och en doktorsexamen vid University of Kansas och är numera professor vid University of Minnesota. Hon har medverkat vid utarbetandet av det första bee-tech-transfer teamet i USA vilket fortsätter att hjälpa bidrottningsodlare att välja egenskaper för sjukdomsresistens. 

Hon har ingående studerat vilken roll propolis har för hälsan och som ett exempel på honungsbins sociala aktivitet. Hennes laboratorium studerar också vad det omgivande landskapet har för effekt på honungsbins och vilda bins hälsa. 

Inspelningen visas på YouTube i Biodlingsföretagarnas kanal:
https://youtu.be/Qgt0k66WNwA