Det här är vår förening och mission

Biodlingsföretagarna är en branschorganisation och representerar den svenska biodlarnäringen. Årligen arrangerar biodlingsföretagarna en biodlarkonferens riktad till biodlingen i Sverige, hos våra nordiska grannar och i andra länder. Biodlarkonferensen brukar vara mycket uppskattad och välbesökt med föreläsare både från Sverige och andra länder, se programmet här (länk till sidan). En viktig del i arrangemanget av Biodlarkonferensen är samarbetet med partners som 2020 är Jordbruksverket, Svenska Bin, Pollinera Sverige, LRF och SLU.

Biodlingsföretagarna arbetar för medlemmarnas möjligheter att driva bärkraftiga företag inom biodling och aktuella frågor inom biodlarnäringen. Vi arbetar för att upprätta samarbeten inom politiken, med myndigheter samt med organisationer. De frågor och områden som varit aktuella under senare tid berör honungsfusk, biregister, pollinering, utbildning, export, information och bihälsa. Vi hoppas att du som medlem trivs i föreningen, och har stor nytta och glädje av det nätverk som vi, alla medlemmar, bildar. Är du inte medlem ännu är du välkommen att anmäla dig här: http://www.biodlingsforetagarna.se/bli_medlem.html

Vi vill att utbytet ska vara både socialt, och rent företagsmässigt för medlemmarna. Några exempel på detta arbete är förutom Biodlarkonferensen – After Skörd, där träffas medlemmar och kan utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. Utbildningar – både inom biodling och företagande har vi ett antal kurser årligen. Föreningens årsmöte hålls varje år under biodlarkonferensen.

Gadden, vår medlemstidning, sprider kunskap, nyheter och information till medlemmarna. Där skrivs om allt från praktiska metoder att driva yrkesbiodling, till information från styrelsen och olika myndigheter. Gadden skickas ut i sex nummer per år. Vi sprider även information genom mail / nyhetsbrev, och via Biodlingsföretagarnas Facebooksida https://www.facebook.com/biodlingsforetagarna/?ref=bookmarks

BIODLINGSFÖRETAGARNA