En viktig del i arrangemanget av Biodlarkonferensen är samarbetet med våra partners som 2020 är Jordbruksverket, Svenska Bin, Pollinera Sverige, LRF och SLU. Genom detta samarbete kan ett större utbyte och innehållsrikt program erbjudas till deltagarna. Jordbruksverket är till exempel värd för fredagens program som innehåller ämnen som Nationella honungsprogrammet, Beredskap för nya och gamla skadegörare och Innovationer och nytänk. Du kan se hela programmet och ladda ned PDF här… (länk till sidan)

BIODLINGSFÖRETAGARNA
Biodlingsföretagarna anordnar Biodlarkonferensen i samarbete med följande partners:


http://www.jordbruksverket.se/


https://www.lrf.se/


https://www.pollinerasverige.se/


https://svenskabin.se/


https://www.slu.se/