Biodlarkonferensen 2020 – om biodling i Norrland, Kanada och Finland eller ger raps dåliga honungsskördar? Finns det nytänk i branschen? Hur är det med bihälsan och kan bina pollinera mera?

Biodlarkonferensen har även i år ett brett program med många kunniga föreläsare om högaktuella ämnen i biodlingen. Fredagens program den 21:a februari är Jordbruksverkets dag och handlar om Beredskap för nya och gamla skadegörare, Nationella honungsprogrammet samt Innovationer och nytänk.

Biodlingsföretagarna arrangerar lördagens och söndagens program, 22:a och 23:e februari med föreläsare som bland annat berättar om yrkesbiodling i Kanada, Finland, Norge och i England, hur honungsmarknaden ser ut och om fusket, bihälsa och exportmöjligheter för svensk honung. Under söndagen hålls två workshops i företagande, finansiering, insatsvaror och logistik i biodlingen. Programmet är gediget och har en bredd för biodlarnäringen i samarbete med partners som Jordbruksverket, Svenska Bin, Pollinera Sverige, LRF och SLU för att ge största möjliga utbyte av konferensen.

Programmet presenteras nedan och du hittar det också i Gadden nr.6, Biodlingsföretagarnas medlemstidning (kom ut i dec). Följ Evenemanget ”Konferensen för biodlarnäringen” på Biodlingsföretagarnas officiella facebook-sida som kommer att uppdateras löpande fram till konferensen. Länk här:

https://www.facebook.com/events/1000644096958420/

Programmet är preliminärt och kan fortfarande uppdateras fram till konferensen – klicka här för att ladda ned en PDF av programmet